Retourneren


Wanneer een artikel niet aan uw verwachtingen voldoet, dient u ons hiervan binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst van het artikel per e-mail op de hoogte te stellen.
U mag een artikel binnen die periode terugsturen, waarbij u alleen de portokosten hoeft te betalen. Er worden geen extra administratiekosten in rekening gebracht.

Er zijn wel een aantal voorwaarden:
- De retourzending dient van te voren per e-mail naar info@hiephiepjippie.nl bij ons aangemeld te worden.
- Artikelen worden alleen retour genomen indien ze teruggezonden worden in de oorspronkelijke staat.
- Artikelen dienen voorzien te zijn van eventuele aangehechte kaartjes.
- Artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt te zijn.

Wij adviseren u een retourzending aangetekend te verzenden!
Wanneer u aan bovenstaande voorwaarden voldaan hebt, zullen wij direct na ontvangst van het artikel, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel, het betaalde bedrag minus de verzendkosten crediteren.
Niet vooraf aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd!
Hiep hiep jippie behoudt zich het recht voor om niets of slechts een deel van het bedrag te crediteren of de retourzending te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de artikelen zijn gebruikt of na ontvangst beschadigd zijn geraakt